Jdi na obsah Jdi na menu
 


"Pomáháme si navzájem"

16. 5. 2017

logolink_msmt_vvv_hor_barva_cz.jpg

Příjemce dotace: Základní škola a Mateřská škola Hošťka, okres Tachov

Název projektu: Pomáháme si navzájem                                         

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001189

Období realizace: 1. 9. 2016 - 31. 8. 2018

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Z finančních prostředků v celkové výši 470.844,- Kč hradíme následující aktivity:

MATEŘSKÁ ŠKOLA: 

Školní asistent – personální podpora MŠ

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (MŠ)  

ZÁKLADNÍ ŠKOLA: 

Vzdělávání pedagogických pracovníků – Čtenářská gramotnost

Vzdělávání pedagogických pracovníků – Inkluze

CLIL ve výuce na ZŠ

Čtenářský klub pro žáky ZŠ

Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků