Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nabídka kroužku pro 1. pololetí školního roku 2017/18

11. 9. 2017

Název kroužku / klubu

Den / čas

Vedoucí kroužku / klubu

 

ČK – čtenářský klub

PO 13:30–15:00 h

Jana Urbanová

TK – taneční kroužek

ÚT 14:00–15:00 h

Veronika Knápková

KLDSH – klub logických a deskových her

ST 13:30-15:00 h

Pavlína Tunderová

D – doučování

ČT 13:00–14:00 h

Pavlína Tunderová

      

Bližší informace k jednotlivým kroužkům:

  1.  „Klub zábavné logiky a deskových her“ – pokračování z loňského školního roku

 Vedoucí – paní učitelka P. Tunderová

 Náplň:

  - základy dámy, halmy a jiných stolních her

  - hlavolamy

  - strategické hry (internet)

  - znalost hodnoty peněz, hospodaření s finančními prostředky (kapesné), koloběh peněz ve společnosti v bankovním i obchodním styku

  - didaktické pomůcky na rozvoj logického uvažování žáků

 

  1. „Čtenářský klub“ – pokračování z loňského školního roku

Vedoucí – paní učitelka J. Urbanová

  •  

Cílem aktivity je realizace čtenářského klubu, který má formu volnočasové aktivity. Žáci si v klubu budou volně číst knihy dle vlastního výběru. O četbě si budou navzájem vyprávět, plnit z ní zajímavé úkoly. Budou si knihy doporučovat, odnášet se je domů, kde například budou v četbě pokračovat,…

 

  1. „Doučování žáků“ – výběr žáků určí vyučující

Vedoucí – paní učitelka P. Tunderová

  •  

Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené případným školním neúspěchem, pomoci jim zvládnout úkoly dané RVP (např. v předmětech ČJ, M, ČS nebo AJ).

Na „Doučování“ budou vybíráni žáci dle jejich individuální potřeby.

 

  1. „Taneční kroužek“

Vedoucí – paní V. Knápková

  •  

Cílem aktivity je rozvoj pohybových činností a rytmického cítění žáků.

 

Poznámka:

Z organizačních a provozních důvodů prozatím více zájmových kroužků nemůžeme dětem nabídnout, jelikož musíme plnit výstupy z avizovaného projektu „Šablony 22 – Pomáháme si navzájem“ (ještě tento školní rok).

Pro přihlášené žáky se aktivity stávají povinnými.

Bližší informace o kroužcích – u vyučujících.

V rámci družiny bude probíhat také kroužek vaření s paní učitelkou Z. Hečkovou.

Veškeré KROUŽKY budou poskytovány ZDARMA.